Sylwetka Absolwenta

Absolwent studiów I stopnia ?Analityka gospodarcza? będzie mógł z powodzeniem pełnić funkcję samodzielnego analityka w małej firmie lub pracować jako członek większego zespołu analitycznego (np. w dużej firmie komercyjnej, urzędzie publicznym lub instytucji konsultingowej). Będzie przygotowany do gromadzenia i przetwarzania danych dostępnych w systemie informatycznym firmy, bądź w źródłach zewnętrznych, w celu dokonania analiz i tworzenia raportów.

Pełny opis sylwetki absolwenta studiów I stopnia

Absolwent studiów II stopnia posiądzie umiejętność projektowania i prowadzenia analiz o znacznym poziomie złożoności. Dzięki temu może pełnić funkcję samodzielnego analityka ekonomicznego w firmach średniej wielkości zaś po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia zawodowego, kierować zespołem analitycznym w dużym podmiocie gospodarczym, jednostce samorządu terytorialnego lub instytucji sektora finansowego (np. banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne i emerytalne). Inną możliwością jest prowadzenie samodzielnej działalności doradczej. Największą zaletą absolwenta będzie doskonała znajomość uniwersalnych technik analityczno-prognostycznych, a w efekcie wysoka elastyczność w dostosowaniu się do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy.

Pełny opis sylwetki absolwenta studiów II stopnia

Załączniki:
Pobierz plik (Sylwetka_II_st_KRK.pdf)Sylwetka_II_st_KRK.pdf[ ]52 Kb
Pobierz plik (Sylwetka_I_st_KRK.pdf)Sylwetka_I_st_KRK.pdf[ ]50 Kb