Informacje ogólne o Kierunku

Na początku kwietnia 2011 r. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ otrzymał zgodę na uruchomienie kierunku unikatowego ?Analityka gospodarcza?.

AGdecyzja

?Analityka gospodarcza? jest kierunkiem unikatowym, co oznacza, że jego program i standardy zostały opracowane wyłączenie dla Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności stanowił główny cel przyświecający utworzeniu nowego kierunku. Dlatego też przy opracowywaniu programu studiów uwzględniono postulaty zgłaszane przez potencjalnych pracodawców ? banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i inwestycyjne, firmy konsultingowe oraz duże i średnie przedsiębiorstwa. W ślad za tym, w procesie kształcenia przewidziano dalszą współpracę z praktykami gospodarczymi.

Analityka gospodarcza to także innowacje w zakresie organizacji toku studiów:

  • kształcenie modułowe
  • system indywidualnej opieki nad studentami
  • znaczna liczba zajęć w małych grupach laboratoryjnych

 

Zajęcia odbywają się w nowoczesnym Centrum Informatyczno-Ekonometrycznym UŁ.

Załączniki:
Pobierz plik (AGdecyzja.jpg)AGdecyzja.jpg[ ]207 Kb