Polityka klimatyczna UE z perspektywy ekonomicznej

Wykład

Kliknij, by powiększyć.

CO NOWEGO W GRETLU?

Wykład

Kliknij, by powiększyć obrazek.

Analityka w praktyce

 

Program konferencji Analityka w praktyce: spektrum zastosowań


Konferencja odbywa się w sali  T401

9.45 - 10.15 Rejestracja
10.15 – 10.30 Otwarcie konferencji
10.30 - 11.45 Sesja I
Europejska przestrzeń zmian – prof. nadzw. dr hab. Andrzej Nowosad,
Uniwersytet Jagielloński
Przychody i wydatki podsektora gospodarstw domowych emerytów i rencistów w
świetle teorii cyklu życia – dr Joanna Trębska, Społeczna Akademia Nauk

11.45 - 12.15 Przerwa kawowa
12.15 - 13.45 Sesja II
Stabilność równowagi dwuwymiarowych modeli wzrostu gospodarczego w świetle
twierdzenia Grobmana-Hartmana - prof. dr hab. Tomasz Tokarski, Uniwersytet
Jagielloński
Damian Stelmasiak - Hipoteza dying smiling na rynku opcji

14.00 Lunch (sala F012)

Najlepszy studencki zespół analityczny

 

Studenckie Koło Naukowe Analiz i Prognozowania Gospodarczego „4Future”, działające na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym zostało uznane w konkursie, organizowanym przez dziennik "Rzeczpospolita", "Parkiet" oraz Narodowy Bank Polski za najlepszy studencki zespół analityczny.

Opiekunem SKN „4Future” jest pan doktor Wojciech Zatoń, który w tegorocznej edycji Konkursu na Najlepszych Analityków Makroekonomicznych, w kategorii prognozy bezrobocia, zajął drugie miejsce.

Gratulujemy!

ZE ŚWIATA NAUKI DO BIZNESU, CZYLI O ZADANIACH ZESPOŁU ANALIZ EKONOMICZNYCH W FIRMIE DORADCZEJ

Wykład

Kliknij, by powiększyć.