Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ z kategorią A

 

Miło nam poinformować, że w kompleksowej ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych przeprowadzonej w 2017 r. przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) działający przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego otrzymał kategorię A.

Rezultat ten potwierdza wysoką jakość badań naukowych prowadzonych przez pracowników Wydziału. Wysoki poziom naukowy ma bezpośrednie przełożenie na jakość oferty dydaktycznej zarówno w przypadku zajęć kursowych jak i seminariów dyplomowych.

Gorąco zachęcamy do wyboru kierunku prowadzonego przez pracowników jednej z najlepszych uczelni w Polsce :)