Pozytywna ocena jakości kształcenia na kierunku Analityka gospodarcza

 

Miło nam poinformować, iż Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę w sprawie wydania pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku analityka gospodarcza na studiach I i II stopnia. Spośród przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną ośmiu kryteriów jakościowych oceny programowej, kryterium koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni otrzymało ocenę „wyróżniająco”. Pozostałe kryteria uzyskały ocenę „w pełni”.