Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ z kategorią A

 

Miło nam poinformować, że w kompleksowej ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych przeprowadzonej w 2017 r. przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) działający przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego otrzymał kategorię A.

Rezultat ten potwierdza wysoką jakość badań naukowych prowadzonych przez pracowników Wydziału. Wysoki poziom naukowy ma bezpośrednie przełożenie na jakość oferty dydaktycznej zarówno w przypadku zajęć kursowych jak i seminariów dyplomowych.

Gorąco zachęcamy do wyboru kierunku prowadzonego przez pracowników jednej z najlepszych uczelni w Polsce :)

Pozytywna ocena jakości kształcenia na kierunku Analityka gospodarcza

 

Miło nam poinformować, iż Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę w sprawie wydania pozytywnej oceny jakości kształcenia na kierunku analityka gospodarcza na studiach I i II stopnia. Spośród przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną ośmiu kryteriów jakościowych oceny programowej, kryterium koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni otrzymało ocenę „wyróżniająco”. Pozostałe kryteria uzyskały ocenę „w pełni”.

Studentka UŁ wyróżnona w konkursie NBP

Miło nam poinformować, że wyróżnienie w VIII edycji konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych otrzymała mgr Joanna Przeworska. Praca magisterska pt. „Wpływ nowych wymagań Bazylei III na działalność banków komercyjnych w Polsce" została napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Władysława Milo.

Laureatce oraz Promotorowi serdecznie gratulujemy.

Nagroda "Za zasługi dla Miasta Łodzi"

Z przyjemnością informujemy, iż dr hab. Paweł Baranowski z Katedry Ekonometrii został uhonorowany odznaką "Za zasługi dla Miasta Łodzi" przyznawaną przez Radę Miejską w Łodzi.

Serdecznie gratulujemy dr hab. Pawłowi Baranowskiemu i życzmy dalszych sukcesów.

Więcej informacji dot. tego wydarzenia można znaleźć tutaj.

Analityka Gospodarcza - czy to studia dla Ciebie?

 

Analityka Gospodarcza - czy to studia dla Ciebie?

Jeżeli wiesz, że chciałbyś zostać analitykiem gospodarczym, odpowiedź jest oczywista. Nie mógłbyś lepiej trafić. Zobacz co robią Twoi starsi koledzy, masz okazję kontynuować ich sukcesy: http://www.4future.uni.lodz.pl/

A jeśli nie do końca masz pewność co chcesz robić w życiu, wiesz tylko, że pragniesz zostać doceniony na szeroko pojętym ekonomiczno-finansowym rynku pracy? Masz pewną wizję, ale obawiasz się, że zanim skończysz studia sytuacja się zmieni? Analityka gospodarcza to studia dla Ciebie. Przez pierwsze dwa lata opanujesz uniwersalne umiejętności analityczne, przydatne w każdym obszarze. Poznasz podstawy ekonomii i finansów, zorientujesz się w sytuacji na rynku pracy. Na tym kierunku nie ma specjalności, za to na trzecim roku dominują przedmioty do wyboru. Wtedy określisz swój profil zawodowy. Jeżeli nie śpieszy Ci się z rozpoczęciem kariery, warto piąty semestr spędzić na zagranicznej uczelni biorąc udział w programie Erasmus.

W ubiegłym roku studia pierwszego stopnia ukończyli pierwsi absolwenci Analityki gospodarczej. Mniej niż połowa kontynuuje te studia na drugim stopniu. Jedna trzecia postanowiła przenieść się na SGH, głównie dlatego, że pracuje w Warszawie. Pozostali kontynuują naukę na innych kierunkach. Ty również po ukończeniu studiów pierwszego stopnia zdecydujesz, co robić dalej. Wszystkie kierunki związane z ekonomią i finansami będą dla Ciebie otwarte.

Pamiętaj, że gospodarka jest zmienna i często nieprzewidywalna. Profil zawodowy, który wybierzesz może Cię rozczarować. Jeżeli będziesz chciał lub musiał go zmienić, zrobisz to bez problemu, bo nabyte umiejętności analityczne i systematyczne podejście do rozwiązywania problemów pozwolą Ci się zaadaptować do każdych warunków. Twoim atutem będzie też umiejętność korzystania z programów i pakietów komputerowych.

Pamiętaj, że w przyszłej pracy zawodowej będziesz musiał się szkolić, zdobywać wiedzę, której nie nabędziesz na studiach (choćby dlatego, że jeszcze nie powstała). Warto wykształcić w sobie cechy uniwersalne, które pozwolą Ci lepiej tę wiedzę przyswajać. W krajach wysoko rozwiniętych przeciętny pracownik w ciągu swojej kariery kilkukrotnie zmienia zawód. Zdając sobie sprawę, że w Polsce zaczyna dziać się tak samo, przygotowaliśmy program studiów, które dadzą Ci trzy trwałe atuty. To ogólna wiedza jak działa świat ekonomii i finansów, bo ona się tak szybko nie zmienia, umiejętność liczenia, zawsze niezbędna w tym świecie i umiejętność nabywania nowych umiejętności.